Перелік послуг, які надають приватні нотаріуси:

  

 • Перелік послуг, які надають приватні нотаріуси
 • Посвідчення договорів купiвлi-продажу нерухомого майна.
 • Посвідчення договорів дарування нерухомого майна.
 • Посвiдчення договорiв мiни нерухомого майна.
 • Посвiдчення договорiв довiчного утримання (догляду).
 • Посвiдчення попереднiх договорiв.
 • Посвiдчення договорiв про визначення розмiру часток в спiльнiй частковiй власностi.
 • Посвiдчення договорiв про видiлення частки в натурi нерухомого майна.
 • Посвiдчення договорiв купiвлi-продажу, дарування транспортних засобiв.
 • Посвiдчення дого ворiв застави (iпотеки).
 • Посвiдчення договорiв про задоволення вимог iпотекодержателя.
 • Посвiдчення договорiв найму або позички будiвлi, iншої капiтальної споруди (їх окремих частин).
 • Посвiдчення договорiв найму (оренди) житла для проживання, а також найму (оренди) житла з викупом.
 • Посвiдчення договорiв оренди землi.  Посвiдчення договорiв найму (оренди) або позички транспортних засобiв.
 • Посвiдчення договорiв вiдступлення частки в статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
 • Посвiдчення договорiв мiж подружжям про сплату алiментiв на дитину.
 • Посвiдчення договорiв подружжя про надання утримання.
 • Посвiдчення договорiв позики.
 • Посвiдчення договорiв вiдчуження рухомого майна.
 • Посвiдчення договорiв про змiну або розiрвання нотарiально посвiдчених договорiв.
 • Посвiдчення шлюбних договорiв.
 • Посвiдчення довiреностей.
 • Посвiдчення заповiтiв.
 • Засвiдчення вiрностi копiй (фотокопiй) документiв i витягiв з них.
 • Засвiдчення справжностi пiдписiв на документах.
 • Засвiдчення справжностi пiдпису перекладача на перекладі документiв з однiєї мови на iншу.
 • Видача дублiкатiв документiв, що зберiгаються у справах нотарiуса.
 • Накладення та зняття заборони вiдчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно).
 • Вчинення виконавчих написiв та інші нотаріальні послуги

   

 

© Нотаріус Львів. Всі права застережені.